2017
PRORAČUN GRADA SISKA
2017
PRORAČUN GRADA SISKA
Činimo naš grad ljepšim i boljim
Odlučili smo građanima pružiti transparentnu informaciju o tome na koji se način troši gradski novac

Poštovani sugrađani,

iako Grad Sisak svake godine usvaja proračun, financijski plan kojim se predviđaju prihodi grada i programi i projekti na koje će se oni trošiti, zapravo vrlo mali broj građana Siska sudjeluje u njegovom donošenju. Aktivnost većine građana Siska, na koje taj dokument ima svakodnevni utjecaj, se svede na to da nakon donošenja proračuna glavne naznake tog proračuna i to u interpretaciji novinara pročitaju ili pogledaju u nekom od lokalnih medija, a mnogi naši sugrađani ne učine čak ni to. Ipak, to je temeljni dokument koji definira što će se u našem gradu raditi ili se neće raditi, a možda bi trebalo. Naš je sustav vlasti ustrojen kao predstavnička demokracija što znači da ste u jednom pravednom i transparentnom procesu, izborima, izabrali svoje predstavnike koji za vas obavljaju posao predlaganja i usvajanja proračuna, no to nije dovoljno.

Pokazalo se to i kod funkcioniranja mjesne samouprave. Iako ste izabrali svoje predstavnike u vijeća gradskih četvrti i mjesne odbore oni su zaživili tek kada sam zatražila od vaših predstavnika da sazovu zbor građana, koji su tada u neposrednoj komunikacija sa mnom ili mojim zamjenikom rekli što misle i žele i to upravo ovih dana po svim dijelovima grada dobivaju u obliku dječjih igrališta, pješačkih staza i drugih malih komunalnih akcija. S obzirom da je nepraktično sazvati zbor građana koji raspravljao o proračunu izradili smo ovaj alat s ciljem da vas upoznam s mojim prijedlogom i, što je još važnije, da mi vi kažete što mislite o njemu. Vidjeti ćete da, od preko 240 milijuna kuna koje proračunom treba preraspodijeliti, velika većina sredstava vezana za zakonske obveze i strogo namjenska sredstva o kojima Grad zapravo ni ne odlučuje, a još veći iznos nužan je za normalno funkcioniranje službi i usluga na koje smo navikli i bez kojih više ne bi mogli funkcionirati, pa su stoga ti troškovi fiksni i neupitni.

Bez obzira na to, unatoč nedizanju cijena usluga i nedizanju poreza, a zahvaljujući mjerama štednje i rezanju nepotrebnih troškova, zahvaljujući poštenom provođenju javne nabave i zahvaljujući odgovornijoj naplati potraživanja te gospodarskom oporavku Grad Sisak trenutno na raspolaganju ima znatno više sredstava nego prije tri godine i treba donijeti odluku na što ćemo ih potrošiti, odnosno u što valja uložiti. Nadam se da ćete se uključiti u javnu raspravu o proračunu za 2017. godinu te da ćete mi reći što vi mislite da treba ili ne treba biti u financijskom planu Grada. Sve vaše prijedloge i sugestije ću razmotriti prije slanja konačnog prijedloga Gradskom vijeću na usvajanje.

Vaša gradonačelnica,
Kristina Ikić Baniček

Općenite informacije o
proračunu Grada Siska
Pregled izvora sredstava s
kojima se puni Proračun
Namjene i investicije u koje se
troši proračunska sredstva
Okušajte se u izmjeni i balansiranju proračunskih sredstava i podijelite svoju viziju gradskih prioriteta