2022
JAVNO SAVJETOVANJE
PRORAČUN GRADA SISKA
2022
JAVNO SAVJETOVANJE
PRORAČUN GRADA SISKA
Činimo naš grad ljepšim i boljim
Građanima Siska pružamo transparentnu informaciju o tome na koji se način troši gradski novac

Dragi Siščani,

proračun našeg grada za narednu 2022. godinu pisale su sile, na čiju volju, mi kao građani Sisak imamo malo utjecaja. Tekuća godina prolazi uz krpanje i nadograđivanje proračuna, koji sam osmislila prije godinu dana, no koji nisam zapravo imala priliku i provesti. Katastrofalni potres i nastavak mjera koje nam Stožer servira po nekom svom planu i programu onemogućili su normalno poslovanje Grada i normalnu realizaciju zamišljenih projekata. Ipak, nakon godine u kojoj sam kreativnošću i golom voljom krpala rupe za koje nismo niti znali da će nastati, pred vama je novi plan i program rada za naredno proračunsko razdoblje, za koji se možemo samo nadati da ćemo ga realizirati kako je zamišljen.

U proračunu su svi ambiciozni projekti, koje smo sanjali još prije godinu dana, ali i mjere saniranja posljedica potresa. Iako smo očekivali da će obnova početi i da će Fond solidarnosti postati dostupan još u tekućoj godini, to se nije ostvarilo. Zato sve aktivnosti koje planiramo realizirati iz EU fondova stavljamo u proračun, a sve kako bi bili spremni kada sredstva postanu dostupna. Kada će to točno biti, teško je predvidjeti.

Proračunska aplikacija, kao i prethodnih godina omogućava vam da se vaše mišljenje i vaš glas čuje. Svi amandmani, odnosno prijedlozi izmjena proračuna su dobrodošli kao glas naroda i glas onih koji su korisnici tog proračuna, a ujedno i njegovi financijeri. Sve vaše intervencije ću pročitati i one će mi pomoći da proračun dodatno izbalansiramo kako bi on u još većoj mjeri odražavao vaše interese i vaše želje. I ja, kao autor prijedloga, i vi kao moji dobronamjerni kritičari, imamo isti cilj … bolji i ljepši Sisak!

Vaša gradonačelnica,
Kristina Ikić Baniček

Općenite informacije o
proračunu Grada Siska
Pregled izvora sredstava s
kojima se puni Proračun
Namjene i investicije u koje se
troši proračunska sredstva
Okušajte se u izmjeni i balansiranju proračunskih sredstava i podijelite svoju viziju gradskih prioriteta